PCPR w Oleśnicy  

   

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

   

„Aktywni i samodzielni” – trwa REKRUTACJA do projektu!

więcej....

Plik do pobrania: Formularz rekrutacyjny.pdf

 Informujemy, że można pobierać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II. Termin przyjmowania wniosków: od 13.03.2017 do 30.03.2017.

Więcej informacji oraz formularze wniosku do pobrania TUTAJ

Program "Rodzina 500+"

dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

 

Informacja o Programie

Wniosek do pobrania

Zarządzenie nr 5/2016

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

z dnia 1 lipca 2016r.

 

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przyznawania wyróżnień pn. "Dobroć w codzienności" w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych.

 

W załączeniu do pobrania ww. Zarządzenie wraz z załącznikami (wersja PDF):

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy