Program "Rodzina 500+"

dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

 

Informacja o Programie

Wniosek do pobrania

Zarządzenie nr 5/2016

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

z dnia 1 lipca 2016r.

 

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie przyznawania wyróżnień pn. "Dobroć w codzienności" w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych.

W załączeniu do pobrania ww. Zarządzenie wraz z załącznikami (wersja PDF):

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy