PCPR LOGO

PCPR w Oleśnicy  

   

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

   

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

   

W celu zapoznania się z informacją o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, zgodnie z RODO, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy KLIKNIJ TU

 

 

 

UWAGA: Od września 2019 uległy zmianie adresy e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy. Nowe adesy e-mail: KLIKNIJ TU

Prosimy o adresowanie wiadomości e-mail na nowe adresy. Wyłączenie skrzynek pocztowych w domenie adres.pl jest planowane na marzec 2020.

KOMUNIKAT: Informujemy, że Starosta Oleśnicki zapewnia realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby zamieszkującej na terenie Powiatu Oleśnickiego, o której mowa w art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego tj. osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.

Informujemy o zmianie typu DPS w Ostrowinie, który obecnie jest domem "dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie". Pełna informacja na ten temat - KLIKNIJ TU.

          Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i turnusów rehabilitacyjnych w formie elektronicznej przez system SOW. Do złożenia wniosku w systemie SOW potrzebny jest dostęp do Internetu, konto w systemie SOW oraz założony Profil Zaufany. Pełna informacja na ten temat - KLIKNIJ TU.

Program "Rodzina 500+" dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Informacja o Programie

Wniosek do pobrania

DOBROĆ W CODZIENNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy informuje o kolejnej edycji przyznawania wyróżnień "Dobroć w codzienności" w roku 2020. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", Działalność na rzecz dziecka i rodziny", "Działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego" oraz „Całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 10 lat”. Zasady składania wniosków oraz ich rozpatrywania są określone poniżej:

   

Ważne odnośniki  

   
© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy